برچسب ها

جلسه ۱۸۷

این جلسه از شیرازلاگ به شکل کنفرانس ویدیویی و غیرحضوری برگزار شد. فیلم ارائه ضبط شده است و می توانید در بخشهای زیر مشاهده کنید. تماشای همین فیلم در open.tube تماشای فیلم در یوتیوب