برچسب ها

جلسه ۱۸۸

این نشست به شکل آنلاین و از راه دور برگزار شد. فیلم ارائه این جلسه را می توانید در قاب زیر یا از طریق سایر پیوندهایی که در ادامه می بینید مشاهده کنید. تماشای فیلم در open.tube تماشای فیلم در یوتیوب تماشای فیلم در LBRY.TV