نشست ۵۹

عنوان ارائه: دوره لینوکس مقدماتی

در ابتدای این نشست جناب مهندس خزاعی به ادامه دوره ” آموزش لینوکس از پایه” پرداختند. در این ارائه ابتدا کمی در مورد login کردن به لینوکس و مواردی که از چشم کاربر در این مرحله پنهان است توضیحاتی دادند. پس از آن کمی در مورد manpage ها و infopage ها و به صورت کلی help های موجود در ترمینال مانند yelp صحبت کردند. همچنین مواردی مانند بالا و پایین شدن در ترمینال برای مشاهده خروجی های طولانی را توضیح دادند. پس از آن یک سری موارد کلی در باره گروه‌های کاربران در لینوکس گفته شد و کاربرد دستوراتی مانند sudo su و passwd را بیان کردند. همچنین دستورهایی مانند ‍cd ,mkdir ,rm ,mv ,ls ,ln ,wheris ,echo و pwd و سویچ های مختلف آن‌ها گفته شد. دستور های cat ،less و more را نیز جهت مشاهده خروجی سایر برنامه ها معرفی کردند.

ارائه دوم نیز توسط جناب مهندس خزاعی انجام شد. موضوع این ارائه ساخت بسته های نرم افزاری deb. بود. در ابتدای این ارائه نحوه نصب نرم‌افزار ها به صورت کامپایل دستی بر روی اوبنتو را توضیح دادند. هم چنین نحوه ی حذف نرم‌افزار هایی که به این طریق نصب شده نیز بیان کردند. پس از آن مراحل ساخت بسته های نرم افزاری deb. را گام به گام بررسی کرده و روش نصب و حذف آن ها را توضیح دادند.