نشست ۵۸

عنوان ارائه: لینوکس از پایه

در آغاز نشست ۵۸ جناب آقای مهندس فیروزی اولین نشست از دوره (لینوکس از پایه) را آغاز کردند. ابتدا کمی در مورد اجزای مختلف یک کامپیوتر صحبت کرده و به توضیح سخت‌افزار و نرم‌افزار پرداختند. پس از آن کمی در مورد firmware و انواع آن‌ها مانند BIOS توضیحاتی دادند. در ادامه توضیحاتی در مورد کرنل ها و معماری های مختلف کرنل ارائه دادند و چندین کرنل موجود را از نظر معماری بررسی کردند. در پایان نیز چند دستور پایه در ترمینال لینوکس را توضیح دادند.

در ارائه دوم پویا کمی در مورد Arch Build System صحبت کردند. در ابتدا چیستی ABS را توضیح داده و سپس به صورت گام به گام نحوه ی ساخت یک پکت با استفاده از ABS را بررسی کردند.

ارسال کننده: Mahshid, mehdiMj