نشست ۵۷

عنوان ارائه: سامانه Sentry

در نشست ۵۷ جناب مهندس جاوید پناه در مورد سامانه Sentry توضیحاتی دادند. در ابتدا مشکلاتی که در روند پشتیبانی نرم‌افزار بوده مانند دشواری های موجود در مطالعه و تفسیر فایل‌های log را بررسی کردند. پس از آن برای حل چنین مشکلاتی سامانه Sentry را معرفی کرده و مزایای استفاده از این سامانه را توضیح دادند.

در بخش دوم مهندس جفره در مورد فایل‌های deb ارائه داشتند که طی آن به صورت گام به گام ساخت این‌گونه فایل‌ها را بررسی نمودند.

در پایان نشست نیز یک رأی گیری جهت تکمیل تیم راهبران لاگ و اعضای جایگزین (علی البدل) برگزار شد که با رأی اعضای حاضر در نشست جناب مهندس خزاعی به عنوان یکی از اعضای تیم سه نفره راهبری لاگ و جناب آقای فیروز پور و خانوم نیکخواه به عنوان اعضای جایگزین انتخاب شدند. قابل ذکر است که مهندس یدالهی به علت مشغله های فراوان درخواست کرده بودند که فرد دیگری جایگزین ایشان در تیم راهبری شود.

ارسال کننده: Mahshid, mehdiMj