نشست ۵۲

عنوان ارائه: کار تیمی

این نشست به خاطر مشکل اتصال لپتاپ به پروژکتور کمی با تاخیر آغاز شد. در ابتدا محمد صائب ارائه ای در رابطه با کار تیمی آمده کرده بود. او ابتدا درباره ی اینکه کارتیمی چیست و چه تفاوتی مابین کار تیمی و گروهی وجود دارد صحبت کرد، سپس شروع به مقایسه رهبر و رئیس کرد و در انتها مبحث متعهد بودن را مطرح کرد.

در ادامه مهشید ابتدا درباره ی اینکه هرفردی با هر توانایی ای باید اعتماد به نفس اینکه یادگیری خود را در اختیار دیگران بگذارد و اعتماد به نفس ارائه دادن را داشته باشد و از اینکه ماهر نیست نترسد. ارائه ی خود را با موضوع SVG شروع کرد. وی مباحث ابتدایی و بیسیک SVG را مطرح کرد، و سپس یک سری تصاویر و کدهایی را که برای فهم بیشتر آماده کرده بود را با کمک بقیه ی اعضا شروع به بررسی کرد.

ارسال کننده: Mahshid, mehdiMj