نشست ۴۳

عنوان ارائه: نصب گنو لینوکس

در این نشست اعضا به رفع اشکال پیرامون نصب گنو لینوکس در انواع لپ تاپ ها پرداختند. سپس موضوعاتی در رابطه با lpi مطرح شد.

1

2

ارسال کننده: Mahshid, mehdiMj