نشست ۴۱

عنوان ارائه: proxy

در نشست ۴۱ام از شیرازلاگ، جناب آقای جفره پیرامون موضوع proxy صحبت نمودند. ابتدا توضیحی مختصری از اینکه proxy چگونه است و اطلاعات را چگونه ارسال و دریافت می نماید. همچنین اعضا به تبادل نظر پیرامون موضوع شبکه پرداختند. در آخر نیز درباره مسائل مربوط به لاگ بحث هایی صورت گرفت.

20151121_175214 20151121_175142

20151121_180243

ارسال کننده: Mahshid, mehdiMj