نشست ۳۹

عنوان ارائه: raspberry pi

در نشست سی و نهم شیرازلاگ، ارائه آقای رحیم فیروزی در مورد raspberry pi بود، که ابتدا با صحبت در مورد خواص این ماژول آغاز گردید و سپس در مورد مدل های مختلف و اختلاف آنها صحبت نمودند. در انتها روش نصب Rasbian بر روی برد فوق بیان شد و در انتها بحث درمورد RTC های مختلفی جهت لینک به برد فوق انجام شد. همچنین پیشنهاد شد که یک نشست نصب در برنامه لاگ قرار گیرد، بحث تکمیلی در مورد نشست نصب نیز در جلسات بعد انجام خواهد شد.

1

ارسال کننده: Mahshid, mehdiMj