نشست ۳۱

عنوان ارائه: overflow

این نشست فقط علیرضا ارایه ای در باب overflow را آماده کرده بود، که بعد از توضیحات مفصل خود تکه کدی که در این زمینه آماده کرده بود را نشان داد و عملیتر مفهوم overflow را شرح داد.

سپس اعضا به بیان سخنانی درباره ی تصمیم گیری های گذشته درباره ی تغییرات سایت و … پرداختند. قرار بر این شد تعدادی از اعضا در راستای بهبود وضعیت سایت فعالیت هایی انجام دهند.

در انتها هادی درباره ی نشست تخصصی لاگ در همایش شیرازشناسی توضیحاتی مطرح کرد.

ارسال کننده: mehdiMj