نشست ۲۹

عنوان ارائه: کتاب خانه های چند پردازه ای

در ابتدای نشست راهبران درباره ی تصمیماتی که برای بهبود وضعیت لاگ گرفته بودند را مطرح کردند و به مشوردت با اعضا در رابطه با سایت پرداختند. در این نشست آقای فیروزی در مورد سه کتابخانه مهم در برنامه نویسی چند نخی صحبت کردند. و در آخر عده ای از اعضا به بحث درباره‌ی برنامه ریزی دوره ی آموزشی اسکرچ پرداختند و عده ای دیگر در زمینه ی شبکه به گفتگو باهم پرداختند.

photo_2015-08-27_10-51-30

ارسال کننده: mehdiMj