نشست ۲۶

عنوان ارائه: Scratch for kids2

در این نشست که در فضای باز برگزار شد برنامه‌ریزی و یک سری هماهنگی‌ها درجهت برگزاری کلاس آموزشی زبان اسکرچ برای کودکان انجام شد. همچنین اعضا گزارشی از مسئولیت‌هایی که برعهده داشتند و روند پیشرفت آن‌ها ارائه دادند.

photo_2015-08-03_23-53-18

ارسال کننده: mehdiMj