نشست ی ۲۳

عنوان ارائه: network + & GLAMP

در اول این نشست آقای پیمان لاری ادامه مباحث شبکه از جمله آدرس دهی در محیط شبکه به چه نوعی می باشد، ip, پورت, arp و … چیست و همچنین ارتباط دستگاه ها بر روی شبکه به چه نوعی می باشد توضیح دادند و یک شبکه کوچک به صورت عملی پیاده سازی شدتا نحوه ارتباط بین سیستم ها بر روی بستر شبکه مفهومی تر باشد. همچنین توضیحاتی در مورد apache Web server ارائه شد.

در ادامه نشست آقای هادی یداللهی مبحث nosql توضیح دادند و نیاز امروز ما به NoSQL مورد بحث قرار دادند

در آخر به پیشنهاد آقای جفره و خانوم ریاحی و دیگر دوستان تصمیم براین گرفته شد در آخر هر نشست ی لاگ اخبار جدید مربوط به دنیای نرم افزار آزاد و همچنین سایتها و نرم افزارهایی که اعضا با آن ها کار کرده اند معرفی شود.

photo_2015-07-19_12-33-31 photo_2015-07-19_12-33-24 photo_2015-07-13_22-09-28 photo_2015-07-13_22-09-17 photo_2015-07-13_22-09-11 photo_2015-07-13_22-09-01 photo_2015-07-13_22-08-54 photo_2015-07-13_22-08-39 photo_2015-07-13_22-09-09

ارسال کننده: mehdiMj