نشست ۲۰

عنوان ارائه: شبکه‌ی صنعتی

برنامه ی نشست ی بیستم لاگ شیراز که در تاریخ ۱ تیر ۹۴ برگزار شد به قرار زیر است:

  1. ارائه ی آقای رحیم فیروزی با موضوع شبکه ی صنعتی
  2. آشنایی با اعضای جدید و یک مهمان اصفهان‌لاگی
  3. زیرگروه کردن اعضای لاگ به خواست خودشان و قرار گرفتن در دسته های تخصصی‌تر (شبکه، سیستم توکار، گرافیک و برنامه نویسی)

photo_2015-06-22_22-51-15

photo_2015-06-22_22-51-02

photo_2015-06-22_22-51-06