نشست ۱۹۲

عنوان ارائه: استفاده از نرم‌افزارهای آزاد در شرکت‌های تجاری
توضیحات ارائه: استفاده از نرم‌افزارهای آزاد

نشست ۱۹۲ شیرازلاگ استفاده از نرم‌افزارهای آزاد در شرکت‌های تجاری توسط امیرحسین جفره

ارسال کننده: مریم بهزادی