نشست ۱۹۱

عنوان ارائه: کاربرد هوش مصنوعی در حوزه سلامت و درمان
توضیحات ارائه: کاربرد هوش مصنوعی در حوزه سلامت و درمان

نشست ۱۹۱ شیرازلاگ کاربرد هوش مصنوعی در حوزه پزشکی توسط مریم بهزادی

ارسال کننده: مریم بهزادی