نشست ۱۸۹

عنوان ارائه: معرفی نرم‌افزار آزاد KiCad
توضیحات ارائه: معرفی نرم‌افزار آزاد KiCad

نشست ۱۸۹ شیرازلاگ معرفی نرم افزار KiCad توسط امین کشاورزی

ارسال کننده: مریم بهزادی