نشست ۱۸۴

عنوان ارائه: معرفی U-Boot
توضیحات ارائه:  U-Boot یا Universal Boot Loader یک boot loader اولیه بازمتن است که در دستگاه های نشانده (embeded) برای بسته بندی فرامین راه اندازی هستهٔ سیستم عامل دستگاه استفاده می شود.

نشست ۱۸۴ شیرازلاگ - معرفی U-Boot

موضوع ارايه این نشست U-Boot بود. U-Boot یا Universal Boot Loader یک boot loader اولیه بازمتن است که در دستگاه های نشانده (embeded) برای بسته بندی فرامین راه اندازی هستهٔ سیستم عامل دستگاه استفاده می شود.

مهندس امین خزاعی در مورد تاریخچه ی U-Boot، معماری ها (۱۳ معماری ) و بوردهایی (حدود ۳۰۰ بورد) که پشتیبانی می کند صحبت کرد.

راه انداز U-Boot یک واسط خط فرمان را روی یک پورت سریال اجرا می کند. کاربران با استفاده از کنسول می‌توانند یک هسته را احتمالا با پارامترهای متفاوت از تنظیمات پیشفرض بارگذاری و اجرا کنند. همچنین U-Boot دستورهایی برای خواند اطلاعات دستگاه، خواندن و نوشتن حافظه فلش، دانلود فایلها از پورت سریال یا از شبکه، دستکاری درخت دستگاه ها، و کارکردن با متغیرهای محیطی دارد.

ارسال کننده: بابک رزمجو