نشست ۱۷۹

عنوان ارائه: ارتباط Real-time با Web-RTC
توضیحات ارائه: در نشست ۱۷۹ شیرازلاگ، مهندس رحیم فیروزی در رابطه با کاربردهای گسترده‌ی WebRTC و نحوه‌ی ارتباط real-time با این ابزار پرداختند.

نشست ۱۷۹ شیرازلاگ - ارتباط Real-time با Web-RTC

صد و هفتاد و نهمین نشست شیرازلاگ با حضور اعضای محترم در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد. در این نشست مهندس رحیم فیروزی در رابطه با کاربردهای گسترده‌ی WebRTC و نحوه‌ی ارتباط real-time با این ابزار پرداختند.

سرفصل‌هایی که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت عبارتند از:

  • مفاهیم اولیه WebRTC
  • NAT Tools (ICE, TURN, STUN)
  • Media Server (Kurento)
ارسال کننده: مریم بهزادی