نشست ۱۷۸

عنوان ارائه: معرفی سخت افزار متن‌باز
توضیحات ارائه: معرفی سخت افزار متن باز

نشست ۱۷۸ شیرازلاگ - معرفی سخت افزار متن‌باز

ارسال کننده: مریم بهزادی