نشست ۱۷۲

عنوان ارائه: منطق فازی
توضیحات ارائه: در نشست ۱۷۲ شیرازلاگ در زمینه تعاریف اولیه در منطق فازی، توابع عضویت، کاربردهای منطق فازی در صنعت و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نشست ۱۷۲ - منطق فازی

صد و هفتاد و دومین نشست شیرازلاگ با ارائهٔ مریم بهزادی در دانشگاه شیراز با حضور اعضای محترم شیرازلاگ برگزار شد. در این نشست خانم بهزادی به معرفی منطق فازی پرداختند و به کاربردهای گستردهٔ این علم در صنعت اشاره کردند.

سرفصل هایی که در این نشست مورد بحث و گفتگو قرار گرفت عبارتند از:

  • تعاریف اولیه در منطق فازی
  • توابع عضویت
  • قوانین فازی
  • کاربردهای منطق فازی در صنعت (مخصوصا در سیستم های کنترلی)
  • مزایا و معایب استفاده از فازی
  • نیم نگاهی به آینده
  • چند مثال عملی

در ادامه مثال هایی عملی از منطق فازی در محیط Jupyter و با استفاده از کتابخانهٔ scikit-fuzzy در پایتون پیاده سازی شد.

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا یا اینجا دریافت کنید.

ارسال کننده: مریم بهزادی