نشست ی ۱۷

عنوان ارائه: بلندر + گیت

نشست ی ۱۷ در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۴ تشکیل شد. در ابتدای نشست آقای فیروزی ارائه ای درباره ی مراحل شروع ساخت یک انیمیشن از ابتدا تا انتها داشتند و ابزارهای انیمیشن سازی آزاد مثل بلندر را معرفی کردند.

سپس دو نفر از اعضای لاگ که در جشن انتشار اوبونتو شرکت کرده بودند گزارشی مختصر از همایش و جشن را ارائه دادند. سپس سلمان ارائه ی خود را با موضوع گیت آغاز کرد. معرفی گیت، نحوه ی نصب، توضیح کاربرد آن و معرفی یک سری از کامندها بخشی از مطالبی بود که سلمان در ارائه ی خود به آن اشاره کرد و با مثالهایی ساده مفهوم آن را برای اعضا ملموستر کرد.