نشستٔ ۱۶۹

عنوان ارائه: ماژول و درایورنویسی تحت سیستم عامل گنو/لینوکس
توضیحات ارائه: ماژول و درایورنویسی تحت سیستم عامل گنو/لینوکس

نشست ۱۶۹ - ماژول و درایورنویسی تحت سیستم عامل گنو/لینوکس

صد و شصت و نهمین نشست شیرازلاگ با ارائهٔ امین خزاعی در دانشگاه صنعتی شیراز با حضور جمعی از اعضا برگزار شد. امین در ابتدا دربارهٔ تاریخچهٔ کرنل لینوکس و معماری آن صحبت کرد. دربارهٔ اپلیکیشن‌های سطح کاربر و سطح کرنل توضیح داد و تفاوت‌های آنها را بیان کرد. همچنین دربارهٔ کرنل‌های مونولوتیک و تفاوت آن‌ها با میکروکرنل‌ها بحث شد. در پایان نیز یک کرنل ماژول تعریف و پیاده‌سازی شد و منابع مفید و کاربردی در این خصوص معرفی گردید.

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا دریافت کنید.

ارسال کننده: مریم بهزادی، آرمان علی قنبری