نشست ۱۶۷

عنوان ارائه: آشنایی با OpenStack
توضیحات ارائه: نشست ۱۶۷ شیرازلاگ- مفاهیم و اجزای OpenStack، پروژه ها و سرویس های قابل ارايه آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نشست ۱۶۷ شیرازلاگ - آشنایی با openstack

صد و شصت وهفتمین نشست شیرازلاگ با حضور جمعی از اعضا و علاقه مندان در خانه فرهنگ دانشگاه صنعتی شیراز با ارائه سعید بستان دوست برگزار شد.‍‍ در این نشست ابتدا سعید مقدمه ای در مورد تاریخچه openstack وکاربردهای آن گفت سپس به پروژه ها و سرویس های موجود در آن اشاره کرد.

ارسال کننده: آرمان علی قنبری, مریم بهزادی