نشست ۱۶۴

عنوان ارائه: میزگرد با موضوع رزولوشن شیرازلاگ و اعضا در سال جدید
توضیحات ارائه: میزگرد با موضوع رزولوشن شیرازلاگ و اعضا در سال ۹۸ شیرازلاگ

نشست ۱۶۴ - میزگرد با موضوع رزولوشن شیرازلاگ و اعضا در سال ۹۸ شیرازلاگ

ارسال کننده: مریم بهزادی، آرمان علی قنبری