نشست ۱۶۰

عنوان ارائه: بینایی ماشین
توضیحات ارائه: بینایی ماشین

نشست ۱۶۰ شیرازلاگ - بینایی ماشین )(machin learning)

چهارمین جشن تولد شیرازلاگ

صد و شستمین نشست شیرازلاگ با موضوع بینایی ماشینی در تاریخ ۱۹ دی در خانه فرهنگ دانشگاه صنعتی برگزار شد در این نشست خانم مهندس مریم بهزادی ابتدا مقدمه ای در مورد بینایی ماشینی گفتند و سپس از کاربردها و کتابخانه های پر کاربرد در این زمینه ارائه نمودند.در انتهای نشست، تولد چهارسالگی شیرازلاگ، به همراه جمعی از دوستان جشن گرفته شد.

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا یا اینجا دریافت کنید.

ارسال کننده: آرمان علی قنبری