نشست ۱۶

عنوان ارائه: آرچ لینوکس

نشست ی شانزدهم شیرازلاگ با ارائه ی آقای جفره در مورد هسته ی لینوکس شروع شد و سپس مراحل نصب لینوکس آرچ را با بیان توضیحاتی کامل، بر روی ویرچوال باکس نشان دادند.

نشست با مشورت هایی در زمینه ی آموزش پایتون، طراحی تم جدید برای وبسایت و همچنین پرسش و پاسخ برای رفع مشکلات اعضا به پایان یافت.

آقای جفره در حال توضیح هسته لینوکس