نشست ۱۴۸

عنوان ارائه: پردازش زبان طبیعی
توضیحات ارائه: پردازش زبان طبیعی

نشست ۱۴۸ شیرازلاگ- پردازش زبان طبیعی

صد و چهل و هشتمین نشست شیرازلاگ با همکاری انجمن IEEE دانشگاه شیراز در ساختمان فنی مهندسی یک برگزار شد. در این نشست با محوریت پردازش زبان طبیعی، آقای مهاجر سرفصل های زیر را مورد بحث قرار دادند. همچنین مثال های عملی با استفاده از پایتون نیز اجرا گردید.

سرفصل های ارائه شده در این نشست به شرح زیر می باشد:

 • تعریف پردازش زبان طبیعی یا NLP

 • تجزیه و تحلیل زبان طبیعی در چهار سطح

 • مبحث Naive Bayes Classifiers

 • مبحث Language modeling

 • مبحث Statistical parsing

 • مبحث vectors model of meaning

 • مبحث stemming

 • مبحث word sense disambiguity

 • مبحث Grammer induction

 • مبحث Information extraction

 • مبحث Spelling Correction

 • مبحث Sentiment analysis

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا یا اینجا دانلود کنید.

ارسال کننده: وجیهه نیکخواه