نشست ی ۱۴

عنوان ارائه: بحث آزاد

در این نشست اعضای لاگ به بیان گزارشی از همایش پرداختند و ویدئوی ارائه ها در همایش پخش شد. سپس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای همایش را مورد ارزیابی قرار دادند. همچنین مراحل نصب دبیان8 توضیح داده شد و بر روی لپتاپ یکی از اعضا نصب شد. و در انتها همانند روند همیشگی لاگ اعضا به بیان مشکلات خود پرداختند و با مشورت با دیگر دوستان در صدد رفع آن برآمدند. همچنین در این نشست یکی از اعضای قدیمی شیرازلاگ نیز مجددا به جمع اعضا اضافه شدند.