نشست ۱۳۷

عنوان ارائه: تکنولوژی‌های مربوط به DevOps
توضیحات ارائه: تکنولوژی‌های مربوط به DevOps

نشست ۱۳۷ شیرازلاگ - تکنولوژی‌های مربوط به DevOps

ارسال کننده: مریم بهزادی