نشست ۱۳۶

عنوان ارائه: میزگرد با موضوع جمع‌آوری اطلاعات در اوبونتو
توضیحات ارائه: میزگرد با موضوع جمع‌آوری اطلاعات در اوبونتو

نشست ۱۳۶ شیرازلاگ - میزگرد با موضوع جمع‌آوری اطلاعات در اوبونتو

ارسال کننده: مریم بهزادی