نشست ۱۳۵

عنوان ارائه: توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد
توضیحات ارائه: توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد

نشست ۱۳۵ شیرازلاگ - توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد

صد و سی و پنجمین نشست شیرازلاگ در دانشگاه زند با ارائه هادی یداللهی و موضوع توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد.

یکی از مهمترین مسائل مورد مجادله در خصوص سازمان های مردم نهاد منابع مالی آنها است. در مورد سازمان های مردم نهاد به دلیل ویژگی های مردمی و غیردولتی بودن آنها فرض بر آن است که براساس منابع درآمدی و کمک های مردمی، امور عام المنفعه را انجام می دهند. اما در عمل انجام بسیاری از امور عام المنفعه نیازمند منابع درآمدی دیگری نظیر کمک های دولتی یا معافیت مالیاتی و… است.

با توجه به اینکه سازمان های مردم نهاد سازمان های تجاری محسوب نمی شوند و عمده فعالیت های آنها در قالب فعالیت های اجتماعی و فرهنگی است، عمدتا تامین منابع مالی این سازمان ها با مشکلات زیادی مواجه است. از طرفی با توجه به تخصص گرایی در این سازمان ها و ارتباط وسیع با مردم ظرفیت های بسیار زیادی به صورت بالقوه در این سازمان ها وجود دارد که در صورت مدیریت صحیح و تشکیلات منسجم می تواند بسیاری از مشکلات مالی و سخت افزاری آنها را مرتفع نماید.

هادی در این نشست به بحث در رابطه با این موضوع پرداخت و اهداف و محورهای زیر رو بیان کرد:

 • ضرورت طرح مباحث مالی و استقلال مالی مجموعه های مردم نهاد
 • تعریف اقتصاد فرهنگی و الزامات آن
 • معیارها و شاخص های مدیریتی و تشکیلاتی
 • آشنایی با پتانسیل ها و ظرفیت های داخلی و خارجی
 • تبیین الگوهای عملیاتی در مجموعه های موفق
 • راهکارهای تخصص گرایی و ارزش آفرینی
 • توانایی ها و مهارت های کسب شده در پایان دوره:
 • روش های طراحی الگوهای اقتصادی
 • شناسایی و تحلیل ظرفیت های اقتصادی
 • طراحی چارت سازمانی و تشکیلاتی پویا
 • نحوه تعامل سازنده با سازمان ها و نهادهای دولتی و مردمی
 • شناسایی و جذب شخصیت های حقیقی و حقوقی حمایت کننده

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا دریافت کنید.

ارسال کننده: مریم بهزادی