نشست ۱۳۲

عنوان ارائه: زبان برنامه‌نویسی Lua
توضیحات ارائه: زبان برنامه‌نویسی Lua

نشست ۱۳۱ شیرازلاگ - زبان برنامه‌نویسی Lua

صد و سی و دومین نشست شیرازلاگ در دانشگاه زند با ارائه رحیم فیروزی در رابطه با زبان برنامه نویسی Lua برگزار شد. در این نشست رحیم به آموزش سینتکس Lua پرداخت و همچنین کاربردهای این زبان رو بیان کرد.

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا دریافت کنید.

ارسال کننده: مریم بهزادی