نشست ۱۲۶

عنوان ارائه: یادگیری ماشین با استفاده از زبان برنامه نویسی R
توضیحات ارائه: یادگیری ماشین با استفاده از زبان برنامه نویسی R

نشست ۱۲۶ شیرازلاگ- یادگیری ماشین با استفاده از زبان برنامه نویسی R

صد و بیست و ششمین نشست گروه کاربران لینوکس شیراز، با ارائه امین خزاعی در دانشگاه زند برگزار شد. موضوعی که در این نشست به آن پرداخته شد، پیاده سازی الگوریتم های یادگیری ماشین بود که با استفاده از زبان برنامه نویسی R و در محیط RStudio به صورت عملی مورد بحث قرار گرفتند.

زبان R یکی از زبان های برنامه نویسی مطرح برای انجام محاسبات آماری و یادگیری ماشین محسوب می شود. کتابخانه های زیادی برای این زبان در زمینه یادگیری ماشین ارائه شده است و این امر باعث شده است R به عنوان یکی از زبان های مطرح در محیط آکادمیک و تجاری شناخته شود. این زبان کاملا متن باز و آزاد می باشد .

سرفصل هایی که در این نشست مورد بحث قرار گرفتند در ادامه بیان شده است.

  • مقدمه ای بر برنامه نویسی در یادگیری ماشین
  • معرفی R و RStudio
  • آشنایی با ساختار داده ها در R
  • نحوه پیاده سازی و استفاده از کتابخانه های R در یادگیری ماشین

میتوانید فایلهای ارائه را از مخزن فراماگیت شیرازلاگ دریافت کنید.

ارسال کننده: مریم بهزادی