نشست ۱۲۲

عنوان ارائه: برنامه نویسی بات تلگرام در پایتون

نشست ۱۲۲شیرازلاگ - برنامه نویسی بات تلگرام در پایتون

نشست صد و بیست و دوم انجمن شیرازلاگ با ارائه پویا برزگر در دانشگاه زند برگزار شد. در این نشست ابتدا آقای فیروزی توضیحاتی در مورد گنو/لینوکس و به طور کلی لاگ شیراز ارائه کرده و قوانین مربوط به آزادی نرم افزار را بیان کردند.

IMGsession122_1

در ادامه پویا، ارائه خود را که مربوط به برنامه نویسی بات تلگرام در پایتون بود، شروع کرد. وی ابتدا به معرفی بات ها پرداخت و سپس روش ثبت یک بات در تلگرام را توضیح داد. معرفی کتابخانه بات تلگرام در پایتون python_telegram_bot و نیز کد نویسی های مربوط به آن، نیز از مباحث مورد ارائه بود.

فایل ارائه را می توانید از اینجا دریافت کنید.

ارسال کننده: وجیهه نیکخواه