نشست ۱۱

عنوان ارائه: هماهنگی جهت همایش نرم افزارهای آزاد

این نشست شیرازلاگ در تاریخ ۲۴ فروردین ۹۴ با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد. در این نشست به برنامه ریزی و مشورت دقیق برای همایش آشنایی با نرم افزار آزاد و متن باز که در ۶ و ۷ اردیبهشت برگذار میشود، پرداخته شد. افرادی که مسئولیت هایی برای همایش بر عهده دارند، درباره ی میزان آمادگی خود برای همایش صحبت کردند. مشاهده، انتقاد و پیشنهاد درباره ی کارت های شناسایی ، صفحه ی سایت همایش و بنر نیز از اقداماتی بود که در این نشست صورت گرفت.

photo_2015-04-14_10-25-54