نشست ۰

عنوان ارائه: معرفی شیرازلاگ

در این نشست که در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری برگزار شد، آقای سلمان محمّدی در رابطه با لاگ شیراز و مسایلی که به صورت کلی در لاگ‌ها در مورد آن‌ها گفت‌وگو می‌شود، صحبت کرد.

فایل‌ها:

حاضرین:

  • مهندس يزدان پارساپور (فاوا)
  • مهندس شمس (فاوا)
  • سلمان محمّدی
  • مهندس یزدان‌پناه (فاوا)