بابک رزمجو

توضیحات ارائه: بابک رزمجو از اعضاء تیم اجرایی شیرازلاگ هستند و دارای مدرک کارشناسی ریاضی محض هستند.

بابک رزمجو

تحصیلات

  • کارشناسی ریاضی محض

تاریخچهٔ آشنایی با گنو/لینوکس و شیرازلاگ

  • اولین نصب Redhat linux در کنار ویندوز ۱۳۸۴
  • نصب توزیعهای shabdix, ubuntu, parsix, fedora در فاصلهٔ ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۷
  • فرمت کردن :C و نصب فدورا به طور کامل ۱۳۹۶
  • شرکت در جلسات شیرازلاگ از زمستان ۱۳۹۶

تجارب

  • Pascal, C, C++, python, java, javascript
  • developing for android
  • developing static websites

فعالیتهای حال حاضر

  • برنامه نویس اندروید در شرکت اورنگ پژوهان پارسه
  • توسعه و نوشتن وبلاگ با استفاده از hugo