محمد میرشایی

محمد میرشایی


تحصیلات

  • دانشجوی کارشناسی نرم‌افزار (دانشگاه شیراز 1395-1999)

تخصص‌ها

  • GoLang
  • Vue.js
  • Docker

فعالیت‌های اجرایی در شیرازلاگ

  • عضو تیم راهبری ۹۹
  • فعالیت در تیم توسعه سایت شیرازلاگ
  • فعالیت در تیم گرافیک شیرازلاگ

سایر فعالیت‌ها

لینک های ارتباطی