کارگاه آموزش وردپرس

عنوان ارائه: ساخت سایت وردپرس شخصی از ابتدا با همکاری شیرازلاگ و انجمن ACM دانشگاه شیراز برگزار شد.
توضیحات ارائه: ساخت سایت وردپرس شخصی از ابتدا با همکاری شیرازلاگ و انجمن ACM دانشگاه شیراز برگزار شد.

wordpress

ارسال کننده: مریم بهزادی