چهارمین جشن تولد

عنوان ارائه: جشن تولد چهارسالگی شیرازلاگ
توضیحات ارائه: در صد و شصتمین نشست شیرازلاگ، بعد از ارائه مباحث مربوط به بینایی ماشین، تولد چهار سالگی شیرازلاگ توسط اعضاء جشن گرفته شد.

4th-birthday

در صد و شصتمین نشست شیرازلاگ، بعد از ارائه مباحث مربوط به بینایی ماشین، تولد چهار سالگی شیرازلاگ توسط اعضاء جشن گرفته شد. توضیحات کامل تر این نشست را می توانید از طریق این لینک دنبال کنید.

ارسال کننده: مریم بهزادی